EĞİTİM ÖĞRETİM SERVİSİ

 
     
Eğitim Faaliyetleri    

                                 
Düzce T Tipi Kapalı /Açık Ceza İnfaz Kurumu Eğitim - Öğretim Servisi çalışmaları 1 öğretmen ve 2 İnfaz ve Koruma memuru tarafından yürütülmektedir.
Hükümlü ve tutukluların maddî ve manevî kalkınmaları için eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerekliliği ve yararı bütün dünyaca kabul edilmiş. Bu faaliyetler, en etkili iyileştirme aracı olduğu kadar, kurum rejiminin gerektirdiği disiplin ve düzene en iyi uyan yaşayış sistemidir.
Eğitime yönelik çalışmalardan beklenen; hükümlü ve tutuklunun doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimseyerek, yeniden suç işlemelerini önleyecek ahlâkî değerler kazanmalarını sağlamak, kurum hayatını normal hayata yakınlaştırarak, bu kişilerin salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarını kolaylaştırmak ve dış olaylara, tahriklere karşı sabırlı, dayanıklı ve soğukkanlı hâle getirmektir. Eğitim ve öğretim faaliyetleri Eğitim Servisi tarafından yürütülmekte olup, hükümlü ve tutukluların eğitimlerine devam etmeleri için gerekli bilgilendirme, teşvik ve kolaylık sağlanmaktadır.
Eğitim Servisi tarafından yürütülen;
Okuma Yazma bilmeyenler için “Yetişkinler Eğitimi I.Kademe ve II. Kademe kursları” açılmaktadır. Yetişkinler eğitimi II. Kademe Belgesi alan hükümlüler ile İlkokul Mezunu hükümlüler Açık İlköğretim Okuluna yönlendirilmektedir.
Açık İlköğretim Okulu ve Açık Öğretim Lisesi için gerekli rehberlik çalışmaları yapılarak öğrenimlerine devam etmeleri sağlanmakta, ayrıca kurs programları ve etüt çalışmaları yapılmaktadır.
Açık İlköğretim Okulunu bitirenler Açık Öğretim Lisesine, Açık Öğretim Lisesini bitiren hükümlülerin YGS sınavlarına katılmaları ve Açık Öğretim Fakültesi ve Açık ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüler için örgün yükseköğrenim kurumlarına yönelmeleri için teşvik edilmektedir. Bununla birlikte Açık İlköğretim Okulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi hazırlık kursları açılmaktadır.
Açık Ceza İnfaz Kurumumuz Sınav Merkezi olup; Açık İlköğretim Okulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi, ÖSYS, YGS,LYS, ALES, YDS, KPSS ve Yüksek Öğretim Sınavları kurumumuzda yapılmaktadır.
Bütün hükümlü ve tutuklular meslekî eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetler, bedensel eğitim, spor, sosyal eğitim ve kütüphane tesislerini ihtiva edecek şekilde tasarlanmış bir eğitime sahip olması sağlanmaktadır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri İl Müftülüğünce yapılan görevlendirmeyle haftada 5 gün müfredat doğrultusunda hükümlülere dini eğitim verilmektedir.
Ceza İnfaz Kurumlarında eğitim; kişinin sosyal, ekonomik ve kültürel şartlarını akılda tutarak onu bir bütün hâlinde geliştirmeyi hedeflemektedir.
Hükümlü ve tutukluların, eğitimin bütün yönlerine aktif olarak katılmasını teşvik etmek için her türlü çaba gösterilmektedir.
Meslekî eğitim, bireyin daha geniş olarak geliştirilmesine olduğu kadar, iş piyasasındaki ihtiyaçlar da dikkate alınarak düzenlenmektedir.
Ceza İnfaz Kurumu kütüphanesinde bulunan ve hükümlü-tutuklu istifadesine sunulan yaklaşık 3000 kitap ve dergi bulunmaktadır.
Hükümlü ve tutukluların  beden eğitimi çalışmaları yapmaları ve spor faaliyetlerine katılmaları teşvik edilmekte, isteyen kurum açık ve kapalı spor alanında belirli bir plan çerçevesinde yararlanmaktadır.
Sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verilmektedir. Bu faaliyetler çerçevesinde bilgi yarışması, önemli  gün ve haftalar, konferanslar, merkezi vcd yayınları, satranç, dama, voleybol, masa tenisi, futbol ve badminton turnuvaları düzenlenmektedir.Kurumlar arası yapılan müsabakalara hükümlülerce oluşturulan takımların katılması sağlanarak kurumumuz temsil edilmektedir.
Eğitim faaliyetlerinde, kurum dışından da destek alınmakta olup bu kurumlar başlıca Türkiye İş Kurumu, Halk Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Üniversite, İl Halk Kütüphanesi ve Çeşitli sivil toplum örgütlerinden yardım ve destek alınmaktadır.
Hükümlü ve tutukluların salıverilme sonrasında da eğitimlerine devam etmeleri için Eğitim Servisince rehberlik yapılmaktadır.
Bu faaliyetlerin yapılması için gerekli mali kaynak, alet, donanım ve öğretici personel temin edilmekte, eğitim ve iyileştirme faaliyetleri aksaksız olarak sürdürülmektedir. Kurumumuzda bulunan hükümlüleri meslek sahibi yapmak amacıyla meslek kursları açılmaktadır. Bu kurslarımız Düzce Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur İl Müdürlüğü işbirliği ile ortaklaşa yapılmaktadır. Bu kurslarda hükümlüler hem vakitlerini yararlı bir şekilde geçirmekte hem de birer meslek sahibi olmaktadırlar. Bu kapsamda Düzce Halk Eğitim Merkezi , İş-Kur Müdürlüğü ve Marmara Kalkınma Ajansı işbirliği ile kurumumuzda açılmış kurslardan bazıları şunlardır.

Düz dikiş Makineci

Santranç

Arı yetiştiriciliği

Katı Yakıt Kaloriferci

Ev Mefruşatı

Süt Sığırı Yetiştiriciliği

Aşçı Çırağı

Ebru

Fındık Yetiştiriciliği

Overlok Makineci

Dart

Ceviz Yetiştiriciliği

Boya Badana

Lastik Makineci

Girişimcilik Kursu

Muhallebici

Reçme Makineci

İlk Yardım Eğitimi

Bocce

Eşofman Dikimi

Hijyen Eğitimi Kursları

Bilgisayar İşletmenliği

Yastık kılıfı dikimi

Okuma Yazma Kursları